Zwroty


(Prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami,
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego)

1.    Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z 2000 roku z późn. zm.) konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania przesyłki, przez złożenie pisemnego oświadczenia. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.    Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.    Zwrot jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy towar i opakowanie  nie zostały uszkodzone  lub zniszczone.
4.    W celu usprawnienia realizacji procedury zwrotu towaru (realizacji uprawnienia, o którym mowa w pkt 1 ust. I niniejszego regulaminu) zaleca się aby konsument wypełnił we właściwy sposób formularz zwrotu, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Internetowego MG home (wszystkie pola podkreślone i pogrubione znajdujące się na formularzu muszą zostać wypełnione). Formularz zwrotu w wersji do wydrukowania znajduje się na stronach www.mghome.com.pl  w dziale "Zwroty". Niezależnie od powyższego konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w inny sposób, zgodny z Kodeksem Cywilnym.
5.    W oświadczeniu konsumenta o odstąpieniu od umowy, na podstawie uprawnienia opisanego w pkt 1 ust. I niniejszego regulaminu, należy podać:
o    numer Klienta (konsumenta),
o    dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
o    nazwę, numery, ilość, towarów, od których zakupu konsument odstępuje,
o    jeśli istnieje konkretny powód zwrotu prosimy go podać,
o    informacje na temat opakowania, stanu w jakim znajduje się towar,
o    wskazanie czy zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z numerem konta konsumenta,
o    numer faktury,
o    dowód otrzymania przesyłki.
6.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres :

Dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego: ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa
7.    Odstąpienie od umowy odbywa się na koszt Klienta (konsumenta). Koszt ten nie podlega zwrotowi.
8.    Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego MG home skontaktuje się z Klientem (konsumentem) w celu omówienia szczegółów wysyłki.
9.    Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu internetowego MG home  na jego koszt oraz za pobraniem.
10.    Właściciel Sklepu Internetowego MG home gwarantuje Klientowi zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane do Klienta w ciągu 5 dni poprzez Pocztę Polską lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, w zależności od tego, jaką wersję wybierze Klient na formularzu zwrotu lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.